Struktur Organisasi D3 Keperawatan Purwokerto

STRUKTUR BAGAN KERJA PRODI DIII KEPERAWATAN PURWOKERTO

 1. KETUA PROGRTIM STUDI/PERWAKILAII JIIRUSAN                                    : Walin,  SST, M Kes
 2. SEKRETARIS PROGRAM STUDI                                                                        : Sugeng Riyadi, S.Kep., Ns., M.Si

SEKRETARIS PROGRAM STUDI MEMBAWAHI :

 1. Pelaksana Keuangan                                                                                                     : Sudjono, A.Md
 2. Pelaksana Administrasi Umum, Kepegawaian                                                       : Kamso
 3. Pelaksana BMN                                                                                                             : Slamet
 4. Admin Remunerasi                                                                                                       : Subandiyo, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Kes
 5. Pelaksana Administrasi akademik, Kemahasiswaan, Alumni dan MoU           : Siti Mulidah, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Kes
 • Perencana PBM Teori                                                                                                   : Ruti Wiyati, S.Kep., Ns., M.Kep.
 • Perencana PBM Praktek                                                                                               : Ani Kuswati, S.Kep., Ns., MH
 • Monitoring dan Evaluasi                                                                                              : Mukhadiono, SST.,MH
 • Admin Simadu /ADAKKAL                                                                                         : Dian Karunia Salekhah, SE
 • Kemahasiswaan                                                                                                              : Supadi, M. Kep. Sp. MB
 1. Kasubunit IT                                                                                                                   : Ulfah Agus Sukrillah, S.Kep., MH
 2. Kasubunit Laboratorium                                                                                              : Parji Santosa, SST.
 3. Kasubunit UPPM                                                                                                           : Herry Prasetyo, MN
 4. Kasubunit MR (UPM) Inte/Ext                                                                                  : Dyah Wahyuningsih, S.Kep., Ns., M.Kep
 5. Kasubunit Perpustakaan                                                                                              : Kartika Ida Rahayu, S.Pust
 6. Kasubunit Asrama                                                                                                         : Munjiati, S.Kep., Ns., MH
 7. Kasubnit PAK : Widyo SUbagyo, SST., MMR

Pelaksana administrasi

 • Sirkam, Kaswan, Gunawan S (Pelaksana Administrasi Umum)
 • Paryadi (Pemeliharaan gedung/bangunan/Jaringan listrik, Internet dan air)
 • Sefri Karsan, Kuswati, (Pelaksana Kebersihan dan Pertamanan)
 • Warsino, (Transportasi dan Kendaraan)
 • Karisem (Rumah Tangga Lab. Keperawatan)
 • Wiwi Lestriyani, S. Pust (Pustakawan)
 • (Tenaga Alih Daya (Kebersihan dan Satpam)

 

Koordinator Seminat

 • Anak                        : Welas Haryati, S.Pd., S.Kp., MMR
 • KMB                        : Supadi, Sp. KMB
 • Maternitas             : Hartati, S.Kep., Ns., MM
 • Jiwa                         : Dyah Wahyuningsih, S.Kep., Ns., M.Kep
 • Komunitas             : Taat Sumedi, S.Kep., Ns., MH
 • Kritis                       : Munjiati, S.Kep., Ns., MH
 • Gadar                      : Widjijati, MN
 • KD                            : Subandiyo, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Kes

 

 

Pembimbing KKM Spesifik

 • Pramuka          : Ulfah Agus Sukrillah, S.Kep., MH
 • IMI                    : Dyah Wahyuningsih, M.Kep., Ns
 • KSR                   : Supadi, M.Kep., Sp. MB
 • English Club    : Widjijati, MN.